Đăng ký tư vấn

Vui lòng điền đầy đủ thông tin vào các ô dưới đây, chuyên viên tư vấn của Academy sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

Bạn đã từng học tại IIG Academy hay chưa?

Chưa

Khai giảng – Sự kiện

Sesame

Khoá Thời lượng Giờ học Ngày học Khai giảng dự kiến SLHV Đăng ký
K1 40h 16h - 17h30 Thứ 7, Chủ nhật Khai giảng tháng 6 6 Đăng ký
K2 40h 16h - 17h30 Thứ 7, Chủ nhật Khai giảng tháng 6 6 Đăng ký
K3 40h 16h - 17h30 Thứ 7, Chủ nhật Khai giảng tháng 6 6 Đăng ký
P1 40h 16h - 17h30 Thứ 7, Chủ nhật Khai giảng tháng 6 8 Đăng ký
P2 40h 16h - 17h30 Thứ 7, Chủ nhật Khai giảng tháng 6 8 Đăng ký
P3 40h 16h - 17h30 Thứ 7, Chủ nhật Khai giảng tháng 6 8 Đăng ký

TOEFL

Khoá Thời lượng Giờ học Ngày học Khai giảng dự kiến SLHV Đăng ký
TOEFL Primary Thứ 7, Chủ nhật Khai giảng tháng 6 Đăng ký

TOEIC

Khoá Thời lượng Giờ học Ngày học Khai giảng dự kiến SLHV Đăng ký
TOEIC Shortcut 18:30 – 20h30 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 Khai giảng tháng 6 Đăng ký
TOEIC Shortcut 18:30 – 20h30 Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7 Khai giảng tháng 6 Đăng ký
TOEIC Beginner 58h 18:30 – 20h30 Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7 Khai giảng tháng 6 Đăng ký