Phạm Thanh Sơn

“Với lượng kiến thức vững chắc về tiếng Anh, những hiểu biết chuyên sâu về đề thi Toeic, cô giáo ở IIG Academy đã rất nhiệt tình chia sẻ và hướng dẫn cho mình nhiều tips và traps phổ biến trong đề thi Toeic, nhờ đó giúp mình đạt được điểm cao trong bài thi cuối khóa và tăng hẳn điểm số lên.”