Trần Mai Linh

“Tuy vốn tiếng Anh của Linh khá tốt nhưng Linh lại chưa làm quen với bài thi Toefl iBT bao giờ nên có một điểm cao trong bài thi Toefl iBT có thể nói không hề dễ với Linh chút nào. Trong bài thi Toefl iBT, kỹ năng làm bài khá quan trọng. Không chỉ là bài thi lồng ghép các kỹ năng với nhau, Toefl iBT là bài thi trực tuyến được thực hiện trên máy tính, nên các kỹ năng, chiến lược làm bài trên máy tính là rất quan trọng. Chính vì thế khóa học TPO 10h với Linh hết sức phù hợp, vốn tiếng Anh của Linh khá tốt nhưng Linh lại chưa làm quen với bài thi Toefl iBT bao giờ nên để có một điểm cao trong bài thi Toefl iBT có thể nói không hề dễ với Linh chút nào. Trong bài thi Toefl iBT, kỹ năng làm bài khá quan trọng. Không chỉ là bài thi lồng ghép các kỹ năng với nhau, Toefl iBT là bài thi trực tuyến được thực hiện trên máy tính, nên các kỹ năng, chiến lược làm bài trên máy tính là hết sức quan trọng. Chính vì thế khóa học TPO 10h với Linh hết sức phù hợp.”