Đối tượng:

Dành cho mọi đối tượng muốn học tiếng Anh theo nhu cầu cá nhân, học 1-1 hoặc nhóm nhỏ.

 

Mục tiêu:

Nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh trong thời gian mong muốn, với mục tiêu cá nhân và thời gian linh động.

 

Lợi ích:

  • Chương trình thiết kế riêng theo yêu cầu học viên.
  • Thời lượng, thời gian học linh hoạt.