[THCS Nguyễn Tất Thành] Học sinh THCS Nguyễn Tất Thành tự tin tỏa sáng trong “Ngày hội Khám phá Khoa học 2022”