Quy định về giấy tờ tùy thân và ảnh thẻ đăng ký/ dự thi TOEIC/TOEFL ITP