Part-Time/Fulltime Teacher
Part-Time/Fulltime Teacher

Part-Time/Fulltime Teacher

IIG Academy

  • Part-Time/Fulltime Teacher
  • Part-Time/Fulltime Teacher
  • Part-Time/Fulltime Teacher
  • Part-Time/Fulltime Teacher

1. Công việc Thu ngân

 ·        Tiến hành thu tiền của khách hàng khi đăng ký thi, đăng ký học…;

 ·        Hỗ trợ thủ quỹ chi các khoản khi thủ quỹ vắng mặt.

 2. Công việc hỗ trợ bộ phận Quầy

 ·        Tư vấn cho khách hàng thủ tục đăng ký thi & các sản phẩm, dịch vụ liên quan;

 ·        Đăng ký bài thi Paper base test;

 ·        Làm thủ tục đăng ký chứng chỉ, sao phiếu điểm, xác nhận ITP;

 ·        Hỗ trợ nghe điện thoại, trả kết quả;

 ·        Bán các sản phẩm của Công ty như: Sách, thẻ TPO…

Nộp hồ sơ
Part-Time/Fulltime Teacher