Chi tiết tin tức
06/09/2021
7 cách diễn đạt tiếng Anh thương mại ai cũng cần biết nếu muốn làm việc tại công ty lớn

Bạn có  biết? Tại nơi làm việc, dùng đúng các idioms, từ vựng đặc thù, phrasal verbs,… trong các tình huống chuyên nghiệp là rất quan trọng. 

Phải nói rằng, có rất nhiều cần tìm hiểu trong phần này, tuy nhiên, hãy cùng xem ngay 7 cách diễn đạt tiếng Anh thương mại thường gặp nhất trong bài học này nhé!

1. (to be) thrown in the deep end = be put into a new or difficult situation without any preparation

Ví dụ: My mum starts her job next week and doesn’t mind being thrown in at the deep. (Mẹ tôi bắt đầu công việc mới tuần tới và chẳng ngại gặp những khó khăn mới ở đây)

2. to learn the ropes = to learn the basic tasks that allow you to do your job well and efficiently 

Ví dụ: It’s my first day at work. I must learn the ropes. (Đây là ngày đầu đi làm của tôi, tôi phải học những việc cơ bản trước đã)

3. Drop the ball = Make a mistake    

Ví dụ: Henry dropped the ball by voting against the merger (Henry đã sai lầm khi bỏ phiếu không đồng ý sáp nhập)

4. go down the drain: Thứ gì đó bị lãng phí hoặc mất đi

Ví dụ: Our efforts in entering this new market went down the drain. (Sự cố gắng tham gia thị trường mới này của chúng tôi đã bị lãng phí.)

5. dodge the issue: Né tránh hoặc thảo luận không chi tiết về một vấn đề tiêu cực

Ví dụ: He’s always dodge the issue about his late report. (Anh ấy luôn né tránh bàn bạc về bản báo cáo muộn của mình.)

6. sever ties: Kết thúc một mối quan hệ

Ví dụ: We had to sever ties with several suppliers because of poor product quality. (Chúng tôi đã phải dừng làm việc với một vài nhà cung cấp vì chất lượng sản phẩm kém.) 

7. get the sack/be sacked = To be fired: Bị sa thải, bị đuổi việc

iig-academy

IIG Academy

Đào tạo Tiếng Anh Doanh Nghiệp

Đào tạo 06 lĩnh vực đặc thùHàng không, Y DượcViễn Thông – CNTT, Tài chính– Ngân hàng, Du lịch – Khách sạn, Quân Đội 

IIG Academy

Toeic Compact

Trải nghiệm môi trường thi thật theo chuẩn ETS

IIG Academy

Tiếng Anh liên kết Schoollink

Tư vấnthực hiện các đề án chuẩn hóa tiếng Anh trên toàn quốc

Các cuộc thi
Xem thêm iig-academy
Chưa được phân loại
Xem thêm iig-academy
Sự kiện nổi bật
Xem thêm iig-academy
Tin tức khác
Xem thêm iig-academy
Học Sinh THCS Nguyễn Du Tự Tin Thể Hiện Tài Năng Trong Ngày Hội Ngôn Ngữ Language Festival 2024