Chi tiết tin tức
07/09/2021
Cấu trúc chuẩn hợp đồng thương mại tiếng Anh 

Tùy thuộc vào mục đích đàm phán mà có nhiều loại hợp đồng tiếng Anh thương mại khác nhau. Sau đây là ba loại hợp đồng thường thấy nhất: 

 • Hợp đồng mua hàng: Purchase Contract/ Agreement
 • Hợp đồng bán hàng: Sale Contract/ Agreement
 • Hợp đồng dịch vụ: Service Contract/ Agreement

Các mẫu hợp đồng thương mại thường sẽ tham chiếu các bộ luật thương mại quốc tế khác nhau và thỏa thuận giữa 2 bên, nên rất khó để có được một mẫu hợp đồng thương mại tiếng Anh chuẩn xác cho tất cả các giao dịch. Nhưng nhìn chung, cấu trúc mẫu hợp đồng thương mại tiếng Anh thường gồm có các phần sau:

Phần mở đầu – Heading 

Thường bao gồm các phần như:

 • Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam: Socialist Republic Of Vietnam
 • Độc lập – Tự do – Hạnh phúc: Independence – Freedom – Happiness
 • Tên gọi hợp đồng – Name of contract: Thông thường sẽ gồm tên hợp đồng kết hợp với loại hình hợp đồng. Ví dụ như residential real estate purchase contract thì  residential real estate (bất động sản nhà ở) là tên hợp đồng và purchase contract (hợp đồng mua hàng) là loại hình hợp đồng.
 • Số hiệu hợp đồng: No.
 • Luật áp dụng – Applicable law: Căn cứ vào….có hiệu lực ngày…. – Pursuant to…..with the effect from ….
 • Ngày ký kết: Today, dated … … …… , at ………………………

Các bên tham gia hợp đồng –  Parties to the contract 

Đây là phần mô tả tổng quan các bên tham gia hợp đồng, thường sẽ gồm

 • Bên A – Party A và bên B – Party B
 • Địa chỉ – Address
 • Mã số thuế – Tax code
 • Tài khoản – Account No.
 • Người đại diện – Represented by
 • Chức vụ – Position

Các điều khoản thực thi – Operative provisions

Đây là phần nêu ra các điều khoản có hiệu lực trong hợp đồng, bao gồm các mục như:

Các điều khoản định nghĩa – Definition Terms

 • Tên hàng – Name of goods
 • Số lượng – Quantity
 • Giá cả – Price
 • Thời gian – Time of delivery
 • Địa điểm – Place of delivery
 • Phương Thức giao nhận – Method of delivery
 • Chứng từ yêu cầu – Documents required

Điều khoản thanh toán – Payment Terms

 • Giá trị thanh toán – Total payment
 • Hình thức thanh toán – Method of payment

Điều khoản chung – General terms

 • Điều khoản về quyền sở hữu – Ownership terms
 • Điều khoản nghĩa vụ – Obligation terms
 • Điều khoản ngôn ngữ – Language terms
 • Điều khoản hiệu lực từng phần – Severability terms
 • Điều khoản bảo hành – Warranties terms
 • Điều khoản hạn chế và miễn trách nhiệm – Limitation and disclaimer terms
 • Điều khoản kết thúc hợp đồng – Contract termination terms
iig-academy

IIG Academy

Đào tạo Tiếng Anh Doanh Nghiệp

Đào tạo 06 lĩnh vực đặc thùHàng không, Y DượcViễn Thông – CNTT, Tài chính– Ngân hàng, Du lịch – Khách sạn, Quân Đội 

IIG Academy

Toeic Compact

Trải nghiệm môi trường thi thật theo chuẩn ETS

IIG Academy

Tiếng Anh liên kết Schoollink

Tư vấnthực hiện các đề án chuẩn hóa tiếng Anh trên toàn quốc

Các cuộc thi
Xem thêm iig-academy
Chưa được phân loại
Xem thêm iig-academy
Sự kiện nổi bật
Xem thêm iig-academy
Tin tức khác
Xem thêm iig-academy
Placement test – Không chỉ là bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh