Chi tiết tin tức
31/01/2024
Những mẫu câu giúp bài thuyết trình trở nên ấn tượng

Thuyết trình là việc trình bày trước nhiều người về một vấn đề nào đó nhằm cung cấp thông tin hoặc thuyết phục, gây ảnh hưởng tới người nghe phục vụ cho học tập và công việc, đặc biệt là thuyết trình tiếng Anh. Hãy để IIG Academy giúp bạn gây ấn tượng hơn với người nghe bằng những mẫu câu thuyết trình tiếng Anh dưới đây.  

Những mẫu câu dưới đây được phân loại và xếp theo thứ tự các phần của bài thuyết trình: giới thiệu về bài thuyết trình, đi sâu vào nội dung và kết thúc bài thuyết trình. Chia sẻ và lưu ngay để áp dụng vào thực tế nhé! 

Mẫu câu chào hỏi và giới thiệu bản thân 

 • My name is [name] and I am the [job title or background information]. (Tên tôi là [tên] và tôi là [chức danh công việc hoặc thông tin lý lịch].) 
 • Thank you for coming today. I’m [name] and I’m looking forward to talking with you today about [your topic]. (Cảm ơn bạn đã có mặt hôm nay. Tôi là [tên] và tôi rất mong được nói chuyện với bạn hôm nay về [chủ đề của bạn].) 
 • On behalf of [name of company], I’d like to welcome you today. For those of you who don’t already know me, my name is [name] and I am [job title or background]. (Thay mặt [tên công ty], tôi rất hân hạnh được chào đón bạn ngày hôm nay. Đối với những người bạn chưa biết tôi, tôi xin giới thiệu tên tôi là [tên] và tôi là [chức danh công việc hoặc lai lịch].) 
 • It’s my pleasure to be here today/tonight. (Tôi rất vui được ở đây hôm nay/tối nay.) 

Mẫu câu giới thiệu chủ đề thuyết trình 

 • This morning I’d like to present our new [product, service or lesson]. (Trong buổi sáng nay tôi muốn giới thiệu [sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc bài học] mới của chúng tôi.) 
 • The focus of my presentation is… (Nội dung chính của bài thuyết trình của tôi là…) 
 • I’m here to discuss… (Tôi ở đây để thảo luận…) 
 • The subject I’m going to cover is…  (Chủ đề tôi sắp trình bày là…) 
 • My goal today is to help you understand… (Mục tiêu của tôi hôm nay là giúp bạn hiểu…) 
 • During my talk this morning/afternoon, I’ll provide you with some background on [main topic] and why it is important to you. (Trong buổi nói chuyện sáng nay/chiều nay, tôi sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin cơ bản về [chủ đề chính] và tại sao nó lại quan trọng đối với bạn.) 

Mẫu câu trình bày nội dung chính 

 • The first point I would like to address is… Let me first raise… (Điểm đầu tiên tôi muốn giải quyết là… Trước tiên hãy để tôi nêu…) 
 • Moving on to my next point… (Tôi sẽ chuyển sang luận điểm tiếp theo…) 
 • Another important aspect to consider is… (Một khía cạnh quan trọng khác cần xem xét là…) 
 • In addition to that… (Thêm vào đó…) 
 • So, we can see that… (Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng…) 
 • Secondly, I’d like to turn to… (Thứ hai, tôi muốn chuyển sang…) 
 • Finally, we need to look at… (Cuối cùng, chúng ta cần xem xét…) 

Mẫu câu hỗ trợ lập luận 

 • For instance/For example,… (Ví dụ…) 
 • According to research/studies/statistics,… (Theo nghiên cứu/nghiên cứu/thống kê,…) 
 • This is supported by… (Điều này được hỗ trợ bởi…) 
 • To illustrate this point… (Để minh họa điểm này…) 
 • As you can see in this picture,… (Như bạn có thể thấy trong hình này,…) 
 • If you look at this picture/ chart/ table/ graph, you can see… (Nếu bạn nhìn vào bức tranh/biểu đồ/bảng/đồ thị này, bạn có thể thấy…) 

Kết thúc bài thuyết trình 

 • I hope you found this presentation useful/interesting. (Hy vọng bạn thấy bài thuyết trình thú vị) 
 • So, now I’d be very interested to hear your comments. (Giờ đây tôi rất muốn được nghe những bình luận của bạn) 
 • To conclude/ To sum up/ Finally, I will remind you of some main/ core points I have talked about. (Tóm lại, tôi sẽ điểm lại những ý chính tôi đã nói về chủ đề hôm nay) 
 • If you have any questions, please don’t hesitate to ask. (Nếu bạn có câu hỏi nào, đừng ngần ngại nhé) 
 • Once again, thank you for being here today/tonight. (Một lần nữa, cảm ơn bạn đã có mặt ở đây hôm nay) 

Mẫu câu thu hút sự tập trung của người nghe  

 • Here’s what’s most important about this for you. (Đây là phần quan trọng nhất dành cho bạn) 
 • Why you need to know bout… (Tại sao bạn nên biết về…) 
 • Let me bottom-line this for you. (Hãy để tôi gạch dưới điều này cho bạn) 
 • I’m going to let you in on a secret… (Tôi sẽ nói cho bạn về một bí mật…) 
 • You may already know this, but just in case you don’t… (Có thể bạn đã biết về nó, nhưng trong trường hợp bạn chưa, thì…) 
 • Because time is tight, you may want to consider it. (Vì thời gian eo hẹp, bạn có thể muốn xem xét…) 

Khóa học đào tạo tiếng Anh doanh nghiệp tại IIG Academy 

Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực đào tạo, IIG Academy đã thành công xây dựng các khóa học tiếng Anh cho doanh nghiệp như TOEIC, tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh chuyên ngành nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nhân sự của các doanh nghiệp. Chương trình nổi bật với: 

 • 100% giáo viên Việt Nam có chuyên môn cao với chứng chỉ TOEIC từ 900 
 • Trải nghiệm mô phỏng kỳ thi thật chuẩn quốc tế duy nhất tại IIG 
 • Phương pháp học tập hiện đại: Học theo dự án, thực hành theo bối cảnh 
 • Chương trình giảng dạy do IIG thiết kế đúng chuyên ngành, sát thực tế 
 • Dịch vụ chăm sóc học viên sát sao, tận tâm, nhằm đạt đúng mục tiêu đầu ra 

Bạn muốn thiết kế khoá học phù hợp cho doanh nghiệp của bạn? Đăng ký kiểm tra đầu vào miễn phí tại đây và nhận tư vấn.      

iig-academy

IIG Academy

Đào tạo Tiếng Anh Doanh Nghiệp

Đào tạo 06 lĩnh vực đặc thùHàng không, Y DượcViễn Thông – CNTT, Tài chính– Ngân hàng, Du lịch – Khách sạn, Quân Đội 

IIG Academy

Toeic Compact

Trải nghiệm môi trường thi thật theo chuẩn ETS

IIG Academy

Tiếng Anh liên kết Schoollink

Tư vấnthực hiện các đề án chuẩn hóa tiếng Anh trên toàn quốc

Các cuộc thi
Xem thêm iig-academy
Chưa được phân loại
Xem thêm iig-academy
Sự kiện nổi bật
Xem thêm iig-academy
Tin tức khác
Xem thêm iig-academy
Phương pháp dạy và học tiếng Anh cho học sinh hiệu quả