Chi tiết tin tức
18/02/2022
Những từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Marketing mà các Marketer cần bỏ túi.

Marketing là một ngành nghề với đặc thù đòi hỏi sự liên tục cập nhật xu hướng và nhạy bén với sự thay đổi của mọi người trên toàn thế giới nên học tốt Tiếng Anh chuyên ngành sẽ là lợi thế mạnh trong công việc khi tiếp xúc với nguồn tin tức, tài liệu mới nhất từ nước ngoài.

tu-vung-tieng-anh-marketing

Trong bài viết dưới đây, IIG Academy sẽ giới thiệu đến các bạn những từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Marketing mà bạn nhất định phải bỏ túi để có thể “đu trend” theo xu hướng của thế giới và trở thành những Marketer xuất chúng nhé !

 1. Advertising: Quảng cáo
 2. Auction-type pricing: Định giá trên cơ sở đấu giá
 3. Brand acceptability: Chấp nhận thương hiệu
 4. Brand awareness: Nhận thức thương hiệu
 5. Brand equity: Giá trị nhãn hiệu
 6. Brand loyalty: Sự trung thành với thương hiệu
 7. Brand mark: Dấu hiệu của thương hiệu
 8. Brand name: Tên thương hiệu
 9. Brand preference: Sự ưa thích thương hiệu
 10. Break-even analysis: Phân tích hoà vốn
 11. Break-even point: Điểm hoà vốn
 12. Buyer: Người mua
 13. By-product pricing: Định giá sản phẩm thứ cấp
 14. Captive-product pricing: Định giá sản phẩm bắt buộc
 15. Cash discount: Giảm giá khi trả tiền mặt
 16. Cash rebate: Phiếu giảm giá
 17. Channel level: Cấp kênh
 18. Channel management: Quản trị kênh phân phối
 19. Channels: Kênh (phân phối)
 20. Communication channel: Kênh truyền thông
 21. Consumer: Người tiêu dùng
 22. Copyright: Bản quyền
 23. Cost: Chi Phí
 24. Coverage: Mức độ che phủ(kênh phân phối)
 25. Cross elasticity: Co giãn (của cầu) chéo (với sản phẩm thay thế hay bổ sung)
 26. Culture: Văn hóa
 27. Customer: Khách hàng
 28. Customer-segment pricing: Định giá theo phân khúc khách hàng
 29. Decider: Người quyết định (trong hành vi mua)
 30. Demand elasticity: Co giãn của cầu
 31. Demographic environment: Yếu tố (môi trường) nhân khẩu
 32. Direct marketing: Tiếp thị trực tiếp
 33. Discount: Giảm giá
 34. Discriminatory pricing: Định giá phân biệt
 35. Distribution channel: Kênh phân phối
 36. Door-to-door sales: Bán hàng đến tận nhà
 37. Dutch auction: Đấu giá kiểu Hà Lan
 38. Early adopter: Nhóm (khách hàng) thích nghi nhanh
 39. Economic environment: Môi trường kinh tế
 40. End-user: Người sử dụng cuối cùng, khách hàng cuối cùng
 41. English auction: Đấu giá kiểu Anh
 42. Evaluation of alternatives: Đánh giá phương án thay thế
 43. Exchange: Trao đổi
 44. Exclusive distributio: Phân phối độc quyền
 45. Franchising: Chuyển nhượng đặc quyền thương hiệu
 46. Functional discount: Giảm giá chức năng
 47. Gatekeeper: Người gác cửa(trong hành vi mua)
 48. Geographical pricing: Định giá theo vị trí địa lý
 49. Going-rate pricing: Định giá theo giá thị trường
 50. Group pricing: Định giá theo nhóm
 51. Horizontal conflict: Mâu thuẫn hàng ngang
 52. Image pricing: Định giá theo hình ảnh
 53. Income elasticity: Co giãn (của cầu) theo thu nhập
 54. Influencer: Người ảnh hưởng
 55. Information search: Tìm kiếm thông tin
 56. Initiator: Người khởi đầu
 57. Innovator: Nhóm(khách hàng) đổi mới
 58. Intensive distribution: Phân phối đại trà
 59. Internal record system: Hệ thống thông tin nội bộ
 60. Laggard: Nhóm ( khách hàng) lạc hậu
 61. Learning curve: Hiệu ứng thực nghiệm, hiệu ứng kinh nghiệm, hiệu ứng học tập
 62. List price: Giá niêm yết
 63. Location pricing: Định giá theo vị trí và không gian mua
 64. Long-run Average Cost – LAC: Chi phí trung bình trong dài hạn
 65. Loss-leader pricing: Định giá lỗ để kéo khách
 66. Mail questionnair: Phương pháp điều tra bằng bảng câu hỏi gửi thư
 67. Market coverage: Mức độ che phủ thị trường
 68. Marketing: Tiếp thị
 69. Marketing channel: Kênh tiếp thị
 70. Marketing concept: Quan điểm thiếp thị
 71. Marketing decision support system: Hệ thống hỗ trợ ra quyết định
 72. Marketing information system: Hệ thống thông tin tiếp thị
 73. Marketing intelligence: Tình báo tiếp thị
 74. Marketing mix: Tiếp thị hỗn hợp
 75. Marketing research: Nghiên cứu tiếp thị
 76. Marketing decision support system: Hệ thống hỗ trợ ra quyết định
 77. Marketing information system: Hệ thống thông tin tiếp thị
 78. Marketing intelligence: Tình báo tiếp thị
 79. Marketing mix: Tiếp thị hỗn hợp
 80. Marketing research: Nghiên cứu tiếp thị
 81. Markup pricing: Định giá cộng lời vào chi phí
 82. Mass-customization marketing: Tiếp thị cá thể hóa theo số đông
 83. Markup pricing: Định giá cộng lời vào chi phí
 84. Mass-customization marketing: Tiếp thị cá thể hóa theo số đông
 85. Mass-marketing: Tiếp thị đại trà
 86. Middle majority: Nhóm (khách hàng) số đông
 87. Modified rebuy: Mua lại có thay đổi
 88. MRO-Maintenance Repair Operating: Sản phẩm công nghiệp thuộc nhóm cung ứng
 89. Multi-channel conflict : Mâu thuẫn đa cấp
 90. Natural environment: Yếu tố (môi trường) tự nhiên
 91. Need: Nhu cầu
 92. Network: Mạng lưới
 93. Observation: Quan sát
 94. OEM – Original Equipment Manufacturer: Nhà sản xuất thiết bị gốc
 95. Optional- feature pricing: Định giá theo tính năng tuỳ chọn
 96. Packaging: Đóng gói
 97. Perceived – value pricing: Định giá theo giá trị nhận thức
 98. Personal interviewing: Phỏng vấn trực tiếp
 99. Physical distribution: Phân phối vật chất
 100. Place: Phân phối
 101. Political-legal environment: Yếu tố (môi trường) chính trị pháp lý
 102. Positioning: Định vị
 103. Post-purchase behavior: Hành vi sau mua
 104. Price: Giá
 105. Price discount: Giảm giá
 106. Price elasticity: Co giãn ( của cầu) theo giá
 107. Primary data: Thông tin sơ cấp
 108. Problem recognition: Nhận diện vấn đề
 109. Product: Sản phẩm
 110. Product Concept : Quan điểm trọng sản phẩm
 111. Product-building pricing: Định giá trọn gói
 112. Product-form pricing: Định giá theo hình thức sản phẩm
 113. Production concept: Quan điểm trọng sản xuất
 114. Product-line pricing: Định giá theo họ sản phẩm
 115. Product-mix pricing: Định giá theo chiến lược sản phẩm
 116. Product-variety marketing: Tiếp thị đa dạng hóa sản phẩm
 117. Promotion: Chiêu thị
 118. Promotion pricing: Đánh giá khuyến mãi
 119. Public Relation: Quan hệ công chúng
 120. Pull Strategy: Chiến lược (tiếp thị) kéo
 121. Purchase decision: Quyết định mua
 122. Purchaser: Người mua (trong hành vi mua)
 123. Push Strategy: Chiến lược tiếp thị đẩy
 124. Quantity discount: Giảm giá cho số lượng mua lớn
 125. Questionnaire: Bảng câu hỏi
 126. Relationship marketing: Tiếp thị dựa trên quan hệ
 127. Research and Development (R & D): Nguyên cứu và phát triển
 128. Retailer: Nhà bán lẻ
 129. Sales concept: Quan điểm trọng bán hàng
 130. Sales information system: Hệ thống thông tin bán hàng
 131. Sales promotion: Khuyến mãi
 132. Satisfaction: Sự thỏa mãn
 133. Sealed-bid auction: Đấu giá kín
 134. Seasonal discount: Giảm giá theo mùa
 135. Secondary data: Thông tin thứ cấp
 136. Segment: Phân khúc
 137. Segmentation: (Chiến lược) phân thị trường
 138. Selective attention: Sàng lọc
 139. Selective distortion: Chỉnh đốn
 140. Selective distribution: Phân phối sàng lọc
 141. Selective retention: Khắc họa
 142. Service channel: Kênh dịch vụ
 143. Short-run Average Cost –SAC: Chi phí trung bình trong ngắn hạn
 144. Social – cultural environment: Yếu tố (môi trường) văn hóa xã hội
 145. Social marketing concept: Quan điểm tiếp thị xã hội
 146. Special-event pricing: Định giá cho những sự kiện đặc biệt
 147. Straight rebuy: Mua lại trực tiếp
 148. Subculture: Văn hóa phụ
 149. Survey: Khảo sát
 150. Survival objective: Mục tiêu tồn tại
 151. Target market: Thị trường mục tiêu
 152. Target marketing: Tiếp thị mục tiêu
 153. Target-return pricing: Định gía theo lợi nhuận mục tiêu
 154. Task environment: Môi trường tác nghiệp
 155. Technological environment: Yếu tố (môi trường) công nghệ
 156. The order-to-payment cycle: Chu kỳ đặt hàng và trả tiền
 157. Timing pricing: Định giá theo thời điểm mua
 158. Trademark: Nhãn hiệu đăng ký
 159. TransactionGiao dịch
 160. Two-part pricing: Định giá hai phần
 161. User: Người sử dụng
 162. Value: Giá trị
 163. Value pricing: Định giá theo giá trị
 164. Vertical conflict: Mâu thuẫn hàng dọc
iig-academy

IIG Academy

Đào tạo Tiếng Anh Doanh Nghiệp

Đào tạo 06 lĩnh vực đặc thùHàng không, Y DượcViễn Thông – CNTT, Tài chính– Ngân hàng, Du lịch – Khách sạn, Quân Đội 

IIG Academy

Toeic Compact

Trải nghiệm môi trường thi thật theo chuẩn ETS

IIG Academy

Tiếng Anh liên kết Schoollink

Tư vấnthực hiện các đề án chuẩn hóa tiếng Anh trên toàn quốc

Các cuộc thi
Xem thêm iig-academy
Chưa được phân loại
Xem thêm iig-academy
Sự kiện nổi bật
Xem thêm iig-academy
Tin tức khác
Xem thêm iig-academy
Học Sinh THCS Nguyễn Du Tự Tin Thể Hiện Tài Năng Trong Ngày Hội Ngôn Ngữ Language Festival 2024