Chi tiết tin tức
30/03/2022
Những mẫu câu giao tiếp Tiếng Anh thông dụng trong cuộc họp

Trong một doanh nghiệp hay công ty, việc họp giữa các phòng hay các bộ phận hay cả công ty là một việc khá thường xuyên, là một hình thức giao tiếp không thể thiếu trong môi trường đi làm. Một cuộc họp hay hội nghị thường luôn mang tính chất trang trọng và nghiêm túc, chính vì vậy việc sử dụng ngôn ngữ như thế nào là điều rất quan trọng, đặc biệt là đối với các cuộc họp cần sử dụng tiếng Anh, tại các công ty nước ngoài hay các cuộc họp, hội nghị, tọa đàm quốc tế.

Do đó, IIG Academy đã tổng hợp những mẫu câu tiếng Anh thông dụng nhất giúp bạn tự tin và nói tiếng Anh trôi chảy hơn trong các cuộc họp:

1. Mở đầu cuộc họp

 • If we are all here, let’s start the meeting. – Nếu tất cả đã đông đủ, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp
 • Everyone has arrived now, so let’s get started. – Tất cả mọi người đã có mặt, chúng ta bắt đầu thôi nhỉ.
 • Shall we get down to business?– Chúng ta bắt đầu vào việc luôn chứ?
 • Hello everyone. Thank you for coming today. – Chào mọi người. Cảm ơn vì đã có mặt tại buổi họp hôm nay.
 • We’re here today to…. –  Chúng ta ở đây hôm nay để….
 • Our aim is to …-  Mục đích của chúng ta là….
 • I’d like to extend a warm welcome to …- Tôi muốn gửi lời chào mừng tới ….
 • Thank you so much for meeting with me today. – Rất cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự hôm nay.
 • Firstly, I’d like to introduce … – Đầu tiên, tôi xin phép giới thiệu…
 • For those of you who don’t know me yet, I am …– Xin giới thiệu với những người mới, tôi là…
 • I’d like to take a moment to introduce … – Tôi muốn dành một chút thời gian để giới thiệu…
 • We are pleased to welcome … – Chúng tôi vui mừng hoan nghênh…
 • (Name) has kindly agreed to give us a report on … – [Tên người phát biểu]  sẽ gửi chúng ta báo cáo về ….

2. Xin phép đưa ra ý kiến:

 • May I have a word? – Tôi có đôi lời muốn nói.
 • I’m positive that… – Tôi lạc quan là…
 • I (really) feel that… – Tôi thật sự cảm thấy là
 • In my opinion… – Theo tôi/ Theo quan điểm của tôi…
 • If you ask me,… I tend to think that… – Nếu bạn hỏi tôi,… tôi nghĩ là
 • May I come in here? – Tôi có thể nêu ý kiến/ trình bày ở đây ko?
 • Excuse me for interrupting. – Xin lỗi vì đã ngắt lời.

3. Đưa ra câu hỏi:

 • Are you positive that…? – Bạn có lạc quan rằng…?
 • Do you (really) think that…? – Bạn có thực sự nghĩ là?
 • [Name] can we get your input? – Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
 • How do you feel about…? – Bạn nghĩ sao về…/ Bạn cảm thấy….  thế nào?
 • Does anyone have questions? – Có ai thắc mắc gì không?

4. Đưa ra đề nghị

 • I suggest/recommend that… – Tôi đề xuất/ gợi ý là…
 • We should… – Chúng ta nên…
 • Why don’t you…. – Tại sao bạn không …?
 • How/What about… – Thế còn việc …?

5. Làm rõ vấn đề

 • Let me spell out… – Để tôi giải thích/ làm rõ
 • Have I made that clear? – Như vậy đã rõ chưa?
 • Do you see what I’m getting at? – Bạn có hiểu điều tôi đang nói ko?
 • Let me put this another way… – Để tôi giải thích theo cách khác
 • I’d just like to repeat that… – Tôi muốn nhắc lại/ nhấn mạnh rằng

6. Kết thúc cuộc họp:

 • I think we’ve covered everything. Thanks for your contributions -Tôi nghĩ rằng chúng ta đã bàn về tất cả các vấn đề. Cảm ơn sự đóng góp của mọi người,
 • I think we can close the meeting now – Tôi nghĩ chúng ta có thể kết thúc cuộc họp bây giờ.
iig-academy

IIG Academy

Đào tạo Tiếng Anh Doanh Nghiệp

Đào tạo 06 lĩnh vực đặc thùHàng không, Y DượcViễn Thông – CNTT, Tài chính– Ngân hàng, Du lịch – Khách sạn, Quân Đội 

IIG Academy

Toeic Compact

Trải nghiệm môi trường thi thật theo chuẩn ETS

IIG Academy

Tiếng Anh liên kết Schoollink

Tư vấnthực hiện các đề án chuẩn hóa tiếng Anh trên toàn quốc

Các cuộc thi
Xem thêm iig-academy
Chưa được phân loại
Xem thêm iig-academy
Sự kiện nổi bật
Xem thêm iig-academy
Tin tức khác
Xem thêm iig-academy
3 giá trị khác biệt giúp con say mê học tiếng Anh tại IIG Academy