Chi tiết tin tức
07/09/2021
Cách dùng ‘have’ và ‘have got’ khiến nhiều người nhầm lẫn

Trong khi “have” mang nghĩa nắm giữ, sở hữu, dùng để đánh dấu hoặc nói về mối quan hệ, “have got” dùng trong tình huống hiện tại hoặc văn bản trang trọng.

“Have” và “have got” nghĩa là gì?

Trước khi tìm hiểu sự khác biệt giữa “have” và “have got”, bạn cần biết nghĩa của chúng. Theo từ điển Merriam-Webster, “have got” nghĩa là có, được dùng trong các tình huống của thì hiện tại, trong các văn bản trang trọng, bài phát biểu. Còn “have” mang đa nghĩa hơn, có thể là nắm giữ, sử dụng hoặc sở hữu điều gì; miêu tả bạn đang trong một mối quan hệ với ai đó; dùng để đánh dấu hoặc diễn đạt.

Người Mỹ và Canada thường dùng “have”, còn người Anh có vẻ yêu thích dùng “have got” hơn. Tiếng Anh-Mỹ dùng “have got” để nhấn mạnh về sự xuất hiện, dùng để nhắc về việc mua được thứ gì hoặc nhấn mạnh sự cần thiết, khẩn cấp của điều gì đó.

Ví dụ:

– I have just gotten a new phone! (Tôi vừa nhận được một cuộc điện thoại).

– My niece has got four teeth now. (Cháu gái tôi đã mọc được bốn chiếc răng).

– You have got to get out of my house. (Ra khỏi nhà của tôi ngay)

Khi nào có thể dùng dùng “have got” để thay thế “have”?

– “Have” nghĩa là nắm giữ, sử dụng, chiếm hữu.

Ví dụ: “I have a bicycle” và “I’ve got a bicycle” (Tôi có một chiếc xe đạp).

– “Have” ám chỉ việc có nghĩa vụ.

Ví dụ: “He has to go home for dinner tonight” và “He has got to go home for dinner tonight” (Anh ấy phải về nhà ăn tối tối nay). Câu sử dụng từ “has got” nhấn mạnh sự khẩn cấp hơn.

– “Have” mang nghĩa ở trong một mối quan hệ.

Chẳng hạn: “They have three lovely children” và “They’ve got three lovely children” (Họ đã có ba đứa con xinh xắn).

– “Have” nghĩa là trải nghiệm.

Ví dụ: “I have a headache” và “I’ve got a headache” (Tôi bị đau đầu).

– “Have” là đánh dấu, gây sự chú ý.

Chẳng hạn: “She has bright red hair” và “She’s got bright red hair” (Cô ấy có mái tóc màu đỏ).

Khi nào không dùng “have got” thay thế “have”?

Các ví dụ phía trên đều ở thì hiện tại. Bạn không thể dùng “have got” để thay cho “have” ở thì quá khứ. Ví dụ, câu đúng là “I had to leave early” (Tôi đã phải về sớm). Bạn không được dùng hai câu thay thế sau “I had got to leave early” và “I had gotten to leave early”.

Ngoài ra, bạn cũng không thể dùng thay thế hai động từ này trong các tình huống chỉ thói quen, hành động lặp lại hàng ngày. Chẳng hạn, câu đúng là “He has to go to the doctor every Friday” (Anh ấy phải đi khám vào thứ sáu hàng tuần), không dùng “He has got to go to the doctor every Friday”.

Cách dùng “have” và “have got” trong câu hỏi

Cả hai động từ này đều được dùng trong câu hỏi, tuy nhiên bạn cần lưu ý rằng khi ở dạng phỏng đoán, “have” và “got” không đi liền nhau mà có chủ thể xen ở giữa. Ví dụ: “Have you got a water bottle?” (Bạn đã có một chai nước chưa?), “What has she got in her purse?” (Cô ấy có gì trong ví?).

Trường hợp sử dụng trợ động từ “do”, bạn không được dùng “have got”. Chẳng hạn: “Do you have a pencil I can borrow?” (Bạn có bút chì cho tôi mượn không?).

Cách dùng “have” và “have got” trong câu phủ định

Ví dụ:

– No, he hasn’t got any money. (Không, anh ấy không có tiền)

– You have not got any friends? (Bạn không có bất kỳ người bạn nào sao?)

– I haven’t got a clue. (Tôi không có manh mối nào) Nếu thay “have got” bằng “have”, câu sẽ thay đổi. Thay vì dùng “has not got”, bạn dùng “does not have”. Khi đó, các câu trên trở thành “No, he doesn’t have any money”, “You do not have any friends?”, “I don’t have a clue”.

iig-academy

Tags

IIG Academy

Đào tạo Tiếng Anh Doanh Nghiệp

Đào tạo 06 lĩnh vực đặc thùHàng không, Y DượcViễn Thông – CNTT, Tài chính– Ngân hàng, Du lịch – Khách sạn, Quân Đội 

IIG Academy

Toeic Compact

Trải nghiệm môi trường thi thật theo chuẩn ETS

IIG Academy

Tiếng Anh liên kết Schoollink

Tư vấnthực hiện các đề án chuẩn hóa tiếng Anh trên toàn quốc

Các cuộc thi
Xem thêm iig-academy
Chưa được phân loại
Xem thêm iig-academy
Tin tức khác
Xem thêm iig-academy
Học Sinh THCS Nguyễn Du Tự Tin Thể Hiện Tài Năng Trong Ngày Hội Ngôn Ngữ Language Festival 2024